BerekenMijn.nl

Afstand onweer berekenen

Wilt u de afstand van onweer bepalen? Dan meet u de tijd tussen de bliksem en de donder in secondes. Het geluid legt ongeveer 1 kilometer per 3 seconden af. Bijvoorbeeld: ziet u bliksem en hoort u de donder naar 12 seconden dan is de afstand ongeveer 12/3 = 4 kilometer van u vandaan.

Voer uw gegevens in:

Tijd in seconden  :
Afstand onweer berekenen

Neem contact met ons op

klik hier op Contact