BerekenMijn.nl

Stelling van Pythagoras

De stelling van Pythagoras geeft een verband tussen de lengten van de zijden van een rechthoekige driehoek.

Stel dat u de schuine zijde van een gelijkzijdige driehoek wilt berekenen. Dat is hetzelfde als de schuine lijn van hoek tot hoek (hypotenusa) in een rechthoek. Daarvoor gebruikt u de stelling van Pythagoras: a2 + b2 = c2, waarbij c de hypotenusa is. Klik hier voor meer informatie.

Het veld dat u wilt berekenen laat u leeg.

Voer uw gegevens in:

Rechthoekzijde A :  
Rechthoekzijde B :  
Schuine zijde C :
berekenen van een schuine zijde

 

Neem contact met ons op

klik hier op Contact