BerekenMijn.nl

Worteltrekken

Worteltrekken is het omgekeerde van machtsverheffen (kwadranten). Bij worteltrekken zoekt u als uitkomst het getal dat in het kwadraat het getal van de opgave is.
Bijvoorbeeld:

Bij het machtsverheffen noemen we een tweede macht het kwadraat (vierkant). Dit hangt samen met de oppervlakte van een vierkant, die het kwadraat van de lengte van een zijde is. Zo is:

{\displaystyle 4^{2}=4\times 4=16}

en

   {\displaystyle 123^{2}=123\times 123=15129}.

Wat als u wilt weten van welk getal 16 of 15129 het kwadraat is? Van 16 weet u het vermoedelijk wel, maar van 15129? We noemen zo'n getal de (vierkants)wortel en schrijven:

{\displaystyle {\sqrt {16}}=4} (de wortel uit zestien is vier)

en

{\displaystyle {\sqrt {15129}}=123}.

De berekening om de wortel te bepalen noemen we worteltrekken. Omdat een kwadraat niet negatief kan zijn, kunnen we alleen de wortel trekken uit niet-negatieve getallen.

Klik hier voor meer informatie.

Voer uw gegevens in:

:  
Het omgekeerde van machtsverheffen

Neem contact met ons op

klik hier op Contact