BerekenMijn.nl

Stelling van Pythagoras

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De stelling van Pythagoras geeft een verband tussen de lengten van de zijden van een rechthoekige driehoek.

Stel dat u de schuine zijde van een gelijkzijdige driehoek wilt berekenen. Dat is hetzelfde als de schuine lijn van hoek tot hoek (hypotenusa) in een rechthoek. Daarvoor gebruikt u de stelling van Pythagoras: a2 + b2 = c2, waarbij c de hypotenusa is. Klik hier voor meer informatie.

Het veld dat u wilt berekenen laat u leeg.

Voer uw gegevens in:

Rechthoekzijde A :  
Rechthoekzijde B :  
Schuine zijde C :
berekenen van een schuine zijde

 

Afstand onweer berekenen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wilt u de afstand van onweer bepalen? Dan meet u de tijd tussen de bliksem en de donder in secondes. Het geluid legt ongeveer 1 kilometer per 3 seconden af. Bijvoorbeeld: ziet u bliksem en hoort u de donder naar 12 seconden dan is de afstand ongeveer 12/3 = 4 kilometer van u vandaan.

Voer uw gegevens in:

Tijd in seconden  :
Afstand onweer berekenen

Neem contact met ons op

klik hier op Contact